Undersøgelse

Ergoliv - v/ Sigridur Thorvaldsdottir - Falkevej 8  -  5400 Bogense - Tlf. 60 80 24 07  - sigga@ergo2.dk

ERGOTERAPEUTISK UNDERSØGELSE

Hvilke ressourcer og udfordringer har dit barn? Hvordan påvirker det de daglige hverdagsaktiviteter?

Undersøgelse og udredning af børn med sansemotoriske problemer.

Undersøgelsen foregår som regel i barnets daglige miljø, fx hjemme eller i daginstitutionen, og indeholder følgende:

Samtale med barn og forældre, samt evt. med andre personer, der er tæt på barnet

Interviews ud fra spørgeskemaer til forældre, pædagoger og lærere, som har til formål at give oplysninger om barnets ressourcer, udvikling, dagligdag, motorik og sansning

Undersøgelse af barnet med de iagttagelses- og testredskaber, der er relevante

På denne baggrund analyseres barnets ressourcer og vanskeligheder.

Til undersøgelsen bruges diverse redskaber sammen med observationer.