kursusErgoliv - v/ Sigridur Thorvaldsdottir - Falkevej 8  -  5400 Bogense - Tlf. 60 80 24 07  - sigga@ergo2.dk

VIL DU HAVE TID TIL UDVIKLING OG TRIVSEL I DIN DAGINSTITUTION?

Kursus om de daglige aktiviteters muliged for stimulation og træning

I løbet af to enkeltdage arbejder vi dels med hverdagsaktiviteter, der sansestimulerer børnene - og dels med de arbejdsstillinger der styrker og træner den voksnes krop.

Ved at flytte opmærksomheden og ændre nogle få rutiner, kan der frigives tid, som kommer både børn og voksne til gode.

Det er vores erfaring, at dét du giver opmærksomhed, er dét der vokser.

Vi tager udgangspunkt i dagligdagen i din institution. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser. Vi leger og prøver os frem, og i fællesskab finder vi frem til hvad der vil virke bedst for jer. Det skal gerne være sjovt.

I er selv aktive i processen om at skabe udvikling og trivsel i dagligdagen, samtidig med at børnenes sansemotorik stimuleres.

Ved at tage ansvar, får I bedre udnyttelse af hverdagens knappe ressourcer... og derved større arbejdsglæde samt mindre stress og fravær.

Kurserne tilbydes både som åbne og som lukkede kurser.


Åbne kurser:

De åbne kurser afholdes over 2 enkeltdage med 3-4 ugers mellemrum. På den måde sikres implementeringen ved anvendelsen af den nye viden. Kurset har en varighed på 6 timer pr. dag.


Lukkede kurser:

Lukkede kurser foregår i jeres institution. Det er en vigtig forudsætning, at alle personaler, som har med børnene at gøre, får en fælles forståelse for sansestimulering gennem dagligdags aktiviteter, og derfor deltager i kurset. Lukkede kurser løber over 2 enkeltdage med 1-2 måneders mellemrum.

Indholdet tilpasses den enkelte institutions behov og varer oftest 4-6 timer pr. dag, alt efter om I vælger aften eller weekendkurser.


Gevinster:

Øget forståelse af brugen af dagligdags aktiviteter

Bedre udnyttelse af dagligdagens knappe ressourcer

Større arbejdsglæde........ mindre stress og fravær